You are currently viewing Tisak na staklene boce

Tisak na staklene boce

Tisak na staklene čaše ili boce radimo tehnikom tampon sitotiska. Tisak na boce zaštitnog znaka ili logotipa. Tehika izrade je tampon tisak zbog svoje fleksibilnosti.

Tampon tisak je tehnika indirektnog tiska za koju se izrađuju klišeji, koji predstavljaju tiskovnu formu, s udubljenim tiskovnim elementima. Otisak se postiže tako što se boja pomoću elastičnog gumenog tampona s metalne ploče klišeja prenosi na tiskovnu podlogu, odnosno željeni predmet. Budući da su tamponi izrađeni od mekane gume, otisak se može postići i na mekšim predmetima bez straha od njihovog oštećivanja. Tamponi mogu biti u različitim oblicima i veličinama, tako da je moguće preslikati motiv na gotovo svaku površinu, uključujući neravne i zaobljene neupojne podloge.