Tisak na kutije i izrada kutija za kokice. Kartonske kutije za kokice su štancane kutije, sa dotiskom u jednoj boji ili coloru.

Štancane kutije za kokice mogu poslužiti u prodajne ili reklamne svrhe.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr