Karte su uobičajeni tiskani materijal namijenjen za kulturna, tradicionalna, edukativna, zabavna, glazbena, poslovna, sportska, vjerska događanja kao što su:

 • Karte za koncerte
 • Karte za nagradne igre
 • Karte za sportske turnire
 • Karte za sajmove
 • Karte za izložbe 
 • Karte za vjerska okupljanja
 • Karte za tombole
 • Karte za privatne evente, partyje i sl.

Karte mogu biti pojedinačne karte ili klamane i lijepljene u blok od 50 ili 100 komada.

Ulaznice imaju dodatak zaštite u vidu numeracije, perforacije i ostalo. 

Ulaznice tiskamo jednostrano ili obostrano te u ponudi imamo:

 • Ulaznice na standardnim vrstama papira
 • Ekskluzivne (VIP) ulaznice 

VIP ulaznice se izrađuju na skupljim i kvalitetnijim papirima te se usklađuju sa istom vrstom kuverte. Najčešće su VIP ulaznice American formata, ali mogu biti formati po izboru. Kod nas možete izraditi i dizajnirati karte/ulaznice za sve prigode. 

Cijenu tiska karte/ulaznice određuje:

 • Format 
 • Vrsta materijala na kojem se vrši print 
 • Potrebna količina
 • Dorada (pojedinačno ili u bloku; numeracija, perforacija i sl.)
 • Grafička priprema
 • Rok izrade

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimlane količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr