Izrađujemo print karata ili ulaznica za sve vrste manifestacija i događaja. Karte su uobičajeni tiskani materijal, a namjenjene su kao karte za koncerte, karte za sportska događanja, karte za party- i programe, karte za ostala događanja.

Ulaznice su najčešće karte sa dodatkom zaštite u vidu numeracije karte, perforacije karte ili sl. Karte mogu biti pojedinačne ili karte klamane i ljepljene u blok od 50 ili 100 komada.

Karte tiskamo jendostrano ili obostrano, na standardnim vrstama papira, te izrađujemo i ekskluzivne ulaznice, VIP ulaznice koje se kuvertiraju.

VIP ulaznice se izrađuju na skupljim i kvalitetnijim papirima i usklađuju sa istom vrstom kuverte. Najčešće su VIP ulaznice American formata.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimlane količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr