Tisak na privjeske može biti obostrani ili jednostrani, dotisak u 1 boji ili više boja.

  • Gravura na upit
  • Novi oblici uz nadoplatu

Boje eva spužvastih privjesaka

Gotovi oblici spužva privjesaka

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr