Tisak raznih katoličkih motiva, sličice svetaca, sličice sa molitvama, sličice svečeničkog ređenja ili obljetnice, sličice uspomena itd.

Sličice mogu biti raznih dimenzija, tisak sličica se vrši na debljem kartonu, premaznom papiru 350 gr. Moguće je sličice plastificirati matt ili sjajno.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr