Tisak na PVC ili plexi ploče ili natpise može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja, te na više pozicija.

Plexi dolazi u različitim dimenzijama, debljinama (od 1mm pa do 10mm), te bojama (prozirni, bijeli, crni ili u boji).

Najčešće se korisiti kod svijetlećih reklama, te kao ploče za isticanje firme.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimlane količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr