Pripremu za tisak uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Grafički dizajn i priprema za tisak traje ovisno o zaprimljenim materijalima, zahtjevima naručitelja i realnom vremenu potrebnom za oblikovanje.

Grafički dizajn i priprema za tisak obuhvaća dizajnerska rješenja koje vode do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Nekoliko savjeta ukoliko sami pripremate pripremu za offset tisak.

 

Priprema prije tiska:

Kada sami krenete u avanturu zvanu grafička priprema za tisak ili dizajn prvo se morate konzultirati s Eurotiskom, u kojem programu da napravite pripremu.

Ovdje smo naveli samo najčešće korištene vektorsko – rasterske programe u kojima možete napraviti grafičku pripremu, prijelom knjiga, časopisa, brošura, plakata, letaka, posjetnica, logotipova, kalendara, itd.

 

Vektorski programi:

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Corel Draw

 

Rasterski programi:

Adobe Photoshop
Corel Photo Paint

 

Upute za vektorske programe:

Tpriprema za tisakekst ne stavljati blizu ruba stranice (zbog rezanja), tekst odmaknite najmanje 4mm od ruba. Obavezno sve fontove pretvoriti u krivulje. Rezolucija slika 300dpi u CMYK modelu kako bi boje na ekranu i tisku bile približno iste. Napraviti napust (min. 2.5mm) ukoliko slike ulaze u zonu za rezanje. Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam .PDF datoteku na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža, DTP i prepress).

 

Upute za rasterske programe:

Photoshop je program koji se razlikuje od vektorskih jer prvenstveno služi za obradu i manipulaciju fotografija, ali je u rukama stručnjaka to program sa kojim možete napraviti gotovo sve što i u vektorskim.

Rezoluciju postavite na minimalno 300 dpi, ukoliko se koristi sitniji tekst preporučamo 600 dpi Obavezno dokument napraviti veći za min. 2.5mm (napust) na sve 4 strane. Tekst ne stavljate blizu ruba stranice (zbog rezanja) odmaknite najmanje 4mm od ruba za rezanje. Dokument pretvorite u CMYK model.
Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam PDF datoteku na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža, DTP i prepress).