Pripremu za tisak uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Grafički dizajn i priprema za tisak traje ovisno o zaprimljenim materijalima, zahtjevima naručitelja i realnom vremenu potrebnom za oblikovanje.

Grafički dizajn i priprema za tisak obuhvaća dizajnerska rješenja koje vode do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

 

Grafička priprema za digitalni i offset tisak:

 • Grafička priprema za digitalni tisak mora biti u spremljena kao PDF dokument (press quality) u CMYK-u

 • Svi fontovi koji se koristite kod pripreme moraju biti pretvoreni u krivulje (curves)

 • Sve stranice moraju imati napust (bleed) od 3 mm sa svake strane (ako je podloga u boji, napustiti boju)

 • Sav tekst mora biti udaljen od ruba rezanja 5mm (sigurna zona teksta)

 • Crni tekst mora biti napravljen samo iz crne (100% black), a ne iz četiri boje

 • Optimalna rezolucija slika za tisak je 300 dpi

 • Napomena za offset tisak: Pantone ili spot boju zasebno definirati

 • Pripremu za štancu, lakiranje, foliotisak, slijepi tisak spremiti kao spotnu boju u overprintu

 • Prijedlog programa: Adobe Illustrator, Corel Draw ili Adobe InDesign
 

 


Upute za konturno rezanje (krugovi, nepravilni oblici):

 • Grafička priprema mora imati minimalno 3 mm napusta
 • Rezna linija mora biti zasebna spot boja, obaveznog naziva “CutContour“, u overprintu
 • Pripremu poslati u PDF-u zasebnih stranica, prva na kojoj je vizual (bez rezne linije), i druga stranica sa samo reznom linijom (bez vizuala)