Pripremu za tisak uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Grafički dizajn i priprema za tisak traje ovisno o zaprimljenim materijalima, zahtjevima naručitelja i realnom vremenu potrebnom za oblikovanje.

Grafički dizajn i priprema za tisak obuhvaća dizajnerska rješenja koje vode do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Nekoliko savjeta ukoliko sami pripremate pripremu za offset tisak.

Kako pripremiti materijale za tisak:

Kada sami krenete u avanturu zvanu grafička priprema za tisak ili dizajn preporučljivo je konzultirati se s nama, u kojem programu da napravite pripremu.

Upute za vektorske programe:

Tekst ne stavljati blizu ruba stranice (zbog rezanja), tekst odmaknite najmanje 4mm od ruba. Obavezno sve fontove pretvoriti u krivulje. Rezolucija slika 300dpi u CMYK modelu kako bi boje na ekranu i tisku bile približno iste. Napraviti napust (min. 2.5mm) ukoliko slike ulaze u zonu za rezanje. Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam PDF datoteku (može i .AI ili .CDR) na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža, DTP i prepress).

Upute za rasterske programe:

Photoshop je program koji se razlikuje od vektorskih jer prvenstveno služi za obradu i manipulaciju fotografija, ali je u rukama stručnjaka to program sa kojim možete napraviti gotovo sve što i u vektorskim.

Rezoluciju postavite na minimalno 300 dpi, ukoliko se koristi sitniji tekst preporučamo 600 dpi Obavezno dokument napraviti veći za min. 2.5mm (napust) na sve 4 strane. Tekst ne stavljate blizu ruba stranice (zbog rezanja) odmaknite najmanje 4mm od ruba za rezanje. Dokument pretvorite u CMYK model.
Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam PDF datoteku (može i .PSD ili .TIF) na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža, DTP i prepress).

Upute za konturno rezanje (krugovi, nepravilni oblici):

Konturno rezane pripreme najčešće se koriste kod printa naljepnica. Rezna linija treba biti u overprintu, preporučljivo u zasebnom layeru, te označena spot bojom. Kod konturnog rezanja poželjno je da PDF ima dvije stranice. Prva na kojoj je vizual (bez rezne linije), i druga stranica sa samo reznom linijom (bez vizuala).