Šablone su najpoznatiji gerila alat i najčešće se upotrebljavaju u razne gerila svrhe po gradovima, ulicama, fasadama ili dozvoljenim područjima upotrebe.

Izrada raznih vrsta šablona za bojanje ili sprejanje na tvrdim i ravnim površinama.

Najčešće se naručuje izrada šablona raznih slova, logotipa, ime događaja, ime osobe, promotivna poruka, grafita i slično.

Šablone su danas vrlo popularne i cjenovno povoljne i atraktivne za naručitelje.

Šablone izrezane u forex materijalu – ploči. Forex  je kao materijal vrlo fleksibilan i krhak materijal, ali je unutar njega moguće izrezivanje različitih fontova, oblika ili uzoraka, kao i izrezivanje vašeg logotipa ili zaštitnog znaka.

Šablone se najčešće koriste na nepredviđenim mjestima kao na zidu ili ulici, te su dio Gerilla marketinga.

Šablone za oslikavanje zida su proizvod zamišljen kao pomoć kod dekoracije unutarnjih prostora. Radi se o šablonama tj. o PVC naljepnicama koje se lijepe na zid, a kako na sebi imaju izrezane aplikacije, bojanjem zida i njihovim odljepljivanjem, na zidu ostaju slikarije koje ste odabrali. Tu je u biti riječ o klasičnoj naljepnici za zid, ali u negativu. Motiv koji bi trebao biti u boji je izrezan, a oko njega je puna naljepnica.

Primjer kako bi trebala priprema izgledati za tekstualni dio šablona. Sva slova koja nisu povezana s vanjskim dijelom (A, D, R, itd), bi trebala biti spojena s crticom.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za cijene i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr