Tisak na natron ili eko vrećice može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja. Tisak na vrećice se može vršiti na više pozicija.

Cijenu proizvoda izrađenog ili otisnutog u sitotisku ili tisak na natron ili eko vrećice određuje: vrsta materijala, dali materijal/promociju daje Eurotisak ili donosi klijent, količina boja, pozicije tiska, količina, pakiranje i rok izrade.

Natron sa pletenom ručkom

14x7x21 cm
18x8x22 cm
22x10x31 cm
26x12x35 cm
32x12x41 cm
35x14x36 cm
45x17x48 cm

Natron sa ravnom ručkom

18x8x22 cm
22x10x28 cm
22x10x36 cm
26x17x25 cm
26x12x35 cm
32x17x27 cm
32x21x27 cm
32x16x45 cm
45x17x47 cm

Vrećica za dostavu hrane

 • 22x10x36 cm – 70 gr bez ručke
 • 26x17x25 cm – 80 gr sa ravnom ručkom
 • 26x12x35 cm – 80 gr sa ravnom ručkom
 • 32x17x27 cm – 70 gr sa ravnom ručkom
 • 32x21x27 cm – 70 gr sa ravnom ručkom
 • 32x16x45 cm – 80 gr sa ravnom ručkom
 • 32x16x45 cm – 80 gr bez ručke
Boje: Smeđa i bijela natron
 

Minimalna narudžba 1000 komada.

Mogući je dotisak (1 do 4 boje).

Škarnicl / Škartoc

 • 55 x 90 mm
 • 70 x 115 mm
 • 85 x 125 mm – samo bijela
 • 90 x 140  mm
 • 105 x 145 mm – samo bijela
 • 95+70 x 145 mm
 • 95+70 x 225 mm
 • 130 x 190 mm – samo bijela
 • 115 x 185 mm
 • 145 x 210 mm
 • 175 x 230 mm
 • 180+70 x 230 mm
 • 180 x 330 mm
 • 180+70 x 330 mm
 • 135+65 x 230 mm

Vrećice od 35g papira.

Minimalna narudžba 1000 komada.

Mogući je dotisak (1 do 4 boje).

Vrećice za brašno

 • 8+5 x 28 cm – 75 gr/m2
 • 10,5+6,5 x 27 cm – 75 gr/m2
 • 12+6,5 x 26 cm – 80 gr/m2
 • 14+8 x 34 cm – 80 gr/m2
 • 16+11 x 50 cm – 70/70 gr/m2
 • 16+11 x 50 PE cm – 70/70 gr/m2
 • 24+12 x 60 cm – 70/70 gr/m2
 • 24+12 x 60 PE cm – 70/70 gr/m2

Minimalna narudžba 1000 komada.

Mogući je dotisak (1 do 4 boje).

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr