Narudžba i potvrda narudžbe

Prilikom Vaše narudžbe preko internet stranica ili e-maila, sa prethodno navedenim svim informacijama kao što su datum isporuke, naziv usluge ili proizvoda koji naručujete, količina, tehničke karakteristike i sl., potrebno je dobiti e-mail potvrdu narudžbe od strane Eurotiska.

Informacije o dostavi

Besplatna dostava na vašu adresu na području grada Zagreba po dogovoru. Za sve ostale dijelove Republike Hrvatske ili inozemstva dostava se vrši putem poštanskih usluga, na teret naručitelja.

Reklamacije

Svi proizvodi ili usluge se prije procedure izrade, šalju na uvid i odobrenje naručitelju ili odgovornoj osobi: u pisanom ili usmenom obliku. Po odobrenju kreće se sa samom izradom, tako da se mogućnost pogreške svodi na minimum.

Zaštita autorskih prava

Svi tekstovi, fotografije, logotip i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Eurotiska, osim ako nije drugačije navedeno. Materijali se ne mogu upotrebljavati u javnosti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Eurotiska.

Također, sadržaj web stranice se ne može mjenjati niti na koji način.

Intelektualno vlasništvo

Vaše korištenje ove web stranice i njezinog sadržaja ne daju vam pravo na intelektualno vlasništvo Eurotisak, uključujući bez ograničenja, autorsko pravo, zaštitni znak (registrirani i neregistrirani), logo, grafiku, fotografije, animacije, video i tekst, niti pravo na intelektualno vlasništvo trećih strana na web stranici i njezinom sadržaju.

Ni u kom slučaju nije dozvoljeno kopiranje, reprodukcija, ponovno izdavanje, skidanje sa interneta, emitiranje, snimanje, komercijalna upotreba, mijenjanje sadržaja, objava u javnosti ili distribucija u bilo kojem obliku usluga, webstranica ili materijala na web stranici, te kompjuterskih kodova-elemenata koji sačinjavaju web stranicu.

Svaka upotreba osim one koja je dozvoljena Uvjetima korištenja može se provesti samo uz prethodno izričito odobrenje Eurotiska.