Rokovnici su omiljeno sredstvo darivanja za kraj poslovne godine. Dotisak na rokovnike ili notese radimo u sitotisku, foliotisku, slijepom tisku. Najčešća pozicija za dotisak je prednja korica, ali na zahtjevklijenta ili potrebama, ona može biti obostrana, odnosno dotisak se može staviti i na stražnju koricu. Primjere dotiska rokovnika u svim verzijama možete pogledati u našoj galeriji.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr