Razglednice standardnih formata za kuvertu se tiskaju obostrano. Slika se tiska na naslovnicu, a prigodne misli, duhovni ili poticajni tekst, poruka ili sl. se tiska na unutrašnjost. Razglednica se presavija na pola, te se tiska na tvrđem papiru od 200 gr. na više. Papir može biti i nijansiran sa odsjajem i drugim efektima.

Moguće je prema odabranom formatu kombinirati i kuvertu od istog papira.

Vrlo slično se izradjuju pozivnice za svadbe, pozivnice ili zahvalnice za vjenčanja ili slične prigode.

Izradjujemo i grafički dizajn, oblikujemo izgled, boje, fontove, ukrase i sve ostale grafičke elemente prema zelji i zahtjevu klijenta.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr