You are currently viewing Tisak zidnog kalendara

Tisak zidnog kalendara

Nudimo Vam uslugu tiska i printa raznih stolnih kalendara, Novogodišnjih kalendara, Božićnih kalendara, Kršćanskih kalendara itd…Tisak na kalendare može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja, te se tisak na kalendare može vršiti na više pozicija.

Ovaj kalendar je otisnut tehnikom ffsetnog tiska u većoj naknadi. Sadrži 12 listova + naslovnica + list s naljepnicama. Spiralno uvezenu u vrhu/glavi.