Kuverte još nazivamo i omotnice a one se definiraju kao ambalaža za pismo/pošiljku, te su nam one potrebne prilikom slanja pisama ili dokumenata poštom ili nekom drugom vrstom dostave.

Kuverte su nužne u svim poduzećima, tvrtkama i vrstama poslovanja. Tvrtke koriste kuverte odnosno omotnice za svakodnevnu korespodenciju različitih vrsta tiskovnih materijala kao što su primjerice dopisi, pisma namjere, akcije, računi i slično. Kuverta je bitan artikl za svaki brand i kompletan vizualni identitet tvrtke.

Omotnica je vrlo učestali vid komunikacije u suvremenom poslovanju čije je svrha zaštita sadržaja od svih vanjskih utjecaja.

Tisak na kuverte je dio naše ponude o on je važan iz više razloga. Tisak na kuverte osim što primaocu daje informaciju tko je pošiljatelj, pruža i uslugu izvrsnog marketinškog alata u vidu osobne reklame.

Cijenu kuverte određuje format, vrsta, broj boja tiska, potrebna količina, grafička priprema i rok izrade.

Bitne napomene vezane za grafički vizuala i tisak kuverti:

 • kuverte dolaze u već gotovom format
 • imaju strip ljepljenje
 • izrađene su min. od 80 gr. Offset papira ili više
 • na kuverte se tiska: klasični tisak, folio-tisak ili slijepi tisak
 • nije moguće tiskati od ruba do ruba već odmaknuto od rubova min. 15 mm
 • tisak na klapni nije moguć
 • kuverte nemaju ostale dorade
 • omotnice imaju mogučnost umetanja sadržaja, adresiranja i slanja

Standardni formati kuverti:

 • American: 110 x 230 mm (bez prozora, s desnim prozorom ili lijevim prozorom za adresu)
 • A6: 110 x 160 mm
 • A5: 160 x 220 mm
 • A4: 220 x 310 mm
 • B5: 176 x 250 mm
 • C6: 114 x 162 mm
 • C6/C5: 114 × 229 mm
 • C5: 162 × 229 mm
 • Ostali EU formati

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr

Galerija