Tisak plakata/postera vrši se na papiru ili na PVC foliji. Plakati se mogu dodatno plastificirati ili laminirati radi trajnosti odnosno pojačanog vizualnog efekta. 

Izrađujemo i tiskamo razne formate plakata/postera: 

 • A3 format
 • A2 ili B2 format
 • A1 ili B1 format
 • drugi formati prema zahtjevima klijenta

Plakati se montiraju, lijepe ili apliciraju na:

 • predviđena plakatna mjesta
 • oglasne ploče
 • zgrade
 • frekventne lokacije i sl.

Za kvalitetan ispis plakata/postera potreban je grafički vizual odgovarajućeg formata s unaprijed obrađenim elementima, te sa što većom rezolucijom slike.

Ovisno o količini i formatu plakata određuje se i tehnika tiska:

 • plakati veće naklade do B1 formata–> offset tisak
 • plakati veći od B1 formata–> digitalni print velikih formata
 • plakati manje naklade i formati do A3 –> digitalni tisak malih formata

Plakati/posteri su uvijek jednostrani color, te se tiskaju na papirima standardnih gramatura. 

Oblikovanje ili grafički dizajn plakata/postera je zahtjevan posao jer iziskuje veoma kvalitetnu obradu
fotografija, logotipa i ostalih elemenata izrade, iz razloga što su plakati uvijek
eksponirani na vrlo vidljiva mjesta i frekventne pozicije. 

Cijenu tiska plakata/postera određuje:
-format 

-vrsta materijala na kojem se vrši print 

-potrebna količina

-dorada 

-grafička priprema

-rok izrade

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr