Tisak plakata ili postera se vrši na papiru ili na PVC foliji, dodatno se mogu plastificirati ili laminirati radi trajnosti ili pojačanog efekta. Izrađujemo ili tiskamo razne formate plakata, postera, od standardnih A2 ili B2, A1 ili B1, ali i sve duge van standardne omjere prema vašim zahtjevima. Lijepe se ili apliciraju na predviđena plakatna mjesta, oglasne ploče, zgrade, frekventne lokacije i drugdje. Za kvalitetan ispis plakata potrebno je da grafički vizual bude u odgovarajućem formatu, sa grafički obrađenim elementima, što većom rezolucijom slike.

Ovisno o nakladi, odnosno ako je ona veća, tisak ćemo odraditi u offsetu, a manje naklade digitalnim printom. Plakati ili posteri su uvijek jednostrani color, te se tiskaju na papirima standardnih gramatura. Oblikovanje ili grafički dizajn plakata/postera je zahtjevan posao jer je vrlo bitna kvalitetna obrada fotografija, logotipa i ostalih elemenata izrade, iz razloga što su plakati uvijek eksponirani na vrlo vidljiva mjesta i frekventne pozicije. Nudimo izradu i plakata BO, te ostalih van standardnih formata u ofset ili digitalnom tisku.

Cijenu tiska plakata ili postera u digitalnom printu velikih formata određuju: dimenzija, vrsta materijala na kojem se vrši print, dorada i potrebna količina.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr