Bedž je omiljeni način reklamiranja ili označavanja. Prigodan je za određena događanja poput koncerata, sportski ili kulturnih promocija, raznih sajmova i sl.

Na bedžu možete otisnuti svoj logo, zaštitni znak, slogan ili ime. Postoje različite veličine bedža, ali naravno što je veći i uočljivi je.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr