Nudimo digitalni tisak stolnjaka iz role, dimenzija i boja po vašim željama. Tisak ima višegodišnju garanciju trajnosti. Boje mogu biti odabrane prema vizualnom standardu ili Pantone boji. Stolnjaci se kortiste za konferencije, evente, predavanja i slično.

Materijali

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr