Tisak i grafičko oblikovanje sa vlastitim podacima/logom:

  • znakovi upozorenja
  • sigurnosni znakovi
  • oznake za vozila
  • oznake za razne predmete
  • informativne table
  • signalizacijski znakovi
  • građevinski znakovi
  • građevinske table
  • ostale naljepnice, table, rezani oblici, stalci po dogovoru

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr