Žigovi/pečati mogu biti: pravokutni, kvadratni, okrugli, ovalni štambilji ili džepni.

Boja tinte na žigu/pečatu može biti: crna, crvena, ljubičasta, zelena, plava.

Vanjski izgled kućišta: sva crna/siva.

Nudimo izradu grafičke pripreme izgleda pečata.

Tekst pečata po zakonu mora biti isti kako je navedeno na rješenju. Na štambilj se još može dodati:

OIB, broj telefona, faxa, mobitela, e-mail ili web adresa i sl.

Tekst na pečatu/žigu može biti i proizvoljan.

Dimenzije pečata/žiga (štambilja)

Pravokutni žigovi:

 • dim. 26 x 16 mm
 • dim. 38 x 14 mm
 • dim. 47 x 18 mm
 • dim. 58 x 22 mm
 • dim. 70 x 25 mm
 • dim. 41 x 24 mm
 • dim. 50 x 30 mm
 • dim. 56 x 33 mm
 • dim. 64 x 40 mm
 • dim. 75 x 38 mm

Pravokutni žigovi:

 • dim. 75 x 15 mm
 • dim. 82 x 25 mm
 • dim. 50 x 40 mm
 • dim. 56 x 33 mm
 • dim. 68 x 47 mm
 • dim. 12 x 06 mm
 • dim. 12 x 12 mm
 • dim. 20 x 20 mm
 • dim. 42 x 42 mm
 • dim. 52 x 52 mm

Okrugli žigovi:

 • promjer (fi) 17 mm
 • promjer 32 mm
 • promjer 42 mm
 • promjer 52 mm

Džepni žigovi:

 • dim. 38 x 14 mm
 • dim. 47 x 18 mm
 • dim. 32 x 32 mm

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr