Tisak diploma ili zahvalnica se najčešće radi u svečanom tonu, pa tome i priliči neki ekskluzivni tvrđi papir, najčešće 300gr. Font je isto svečan, najčešće rukopisni, da istakne poseban događaj. Nerijetko se u vizual dodaje pleter ili neki drugi svečani dodatak.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr