Tisak na olovke može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja.

• sitotisak na metalne olovke
• sitotisak na PVC ili plastične olovke
• sitotisak na gumene olovke
• sitotisak na drvene olovke
• sitotisak na eko ili biorazgradive olovke
• sitotisak na kutije za olovke

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr