Grafički dizajn

grafički dizajn

Grafički dizajn je postupak oblikovanja pojedinog promotivnog sredstva, te je za kvalitetnu izradu potrebno baratanje grafičkim normama u grafičkim programima.

Grafički dizajn podrazumijeva dizajniranje od vizit karti, plakata, brošura, kataloga, mapa/fascikal, blokova, kalendara, bookmarkera, ulaznica, CD medija, majica, vrečica, zastava i svih drugih sredstava promidžbe. Za korporativno ili „ozbiljno“ grafičko dizajniranje potrebno je voditi brigu o vizualnim standardima brenda, na taj način ga poštivati, pospješiti njegovu poziciju i unaprijediti ga kroz vizualna sredstva promocije.

Nakon grafičkog oblikovanja slijedi postupak pripreme za tisak. Priprema za tisak podrazumijeva pripremanje materijala za željenu vrstu tiska: ofset tisak, digitalni print, sitotisak, UV lakiranje, štancanje, slijepi ili folio tisak, od kojih svaka vrsta izrade imaju svoje zakonitosti i potrebno ih je poštivati kako bi finalno otisnuti proizvod izgledao kvalitetno. U današnje vrijeme, a posebno razvitkom tehnologija grafički postupak se skratio i pojednostavio, ali se također i često banalizira ili podcjenjuje, što nije opravdano  jer kvalitetne grafičke obrade nemoguće dobiti kvalitetan promotivni artikl.

Grafički dizajn i priprema za tisak traje ovisno o zaprimljenim materijalima, zahtjevima naručitelja i realnom vremenu potrebnom za oblikovanje.

Za sve promo materijale, koji bi se izrađivali u Digitalnom printu/tisku ili Offset tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

[divider style=”divider-minishadow”]