Forex reklama/reklamni natpis pravi je izbor ukoliko želite na dobar način prezentirati vašu firmu.

Tisak na forex ploču može biti:

 • Direktni UV tisak 
 • Kaširanje laminirane/plastificirane PVC naljepnice sa tiskom

Obije opcije tiska podnose vanjske uvjete, te je forex pogodan i za sve unutarnje reklamne aktivnosti. Forex ploča je lagani materijal, te je montaža iznimno jednostavna i praktična putem ljepljenja ili vijaka na predviđenu podlogu. Forex ploča je bijela, ali je po narudžbi dostupna i u drugim bojama. 

Također, nudimo i uslugu strojnog izrezivanja iz forexa za potrebe raznih reklama :

 • Šablone
 • Rezani oblici (krug, štancani oblici) 
 • Razni oblici u prirodnoj veličini (izrezivanje poznatih osoba)
 • Samostojeći stalci
 • Forex reklame

Forex u boji – 3mm

Forex ploče su debljine: 

 • 2 mm
 • 3 mm
 • 5 mm
 • 10 mm

Cijenu forex ploča određuje:

 • Dimenzija
 • Debljina forexa
 • Direktni tisak ili kaširanje jednostrano ili obostrano
 • Potrebna količina
 • Dorada (izrezivanje, štancanje i sl.)
 • Grafička priprema
 • Rok izrade

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr