Izrada, tisak i kaširanje folije na alucobond ploču. Alucobond je durabilan i skuplji materijal od lakših forex i kapa materijala te je postojan u vanjskim uvjetima, pa se često koristi kao reklamna ploča.

Moguća je različita primjena kao: natpisne ploče, natpisne pločice, putokazi, znakovi i ostali reklamni natpisi od različitih materijala i sukladno tome odgovarajućim tehnikama izrade.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr