Digitalni tisak ili takozvani tisak malih formata, jer je maksimalni otisak do SRA3 formata, odnosno formata 420×350 mm. Također, je to tisak namjenjen za male količine/naklade, gdje ima svoju cjenovna isplativost. Nadalje, bitan faktor digitalnog tiska malih formata je i brzina izrade, gdje se ovisno o vrsti materijala, dorade ili količine, vrijeme isporuke kreće od 1 h, 1 dana ili max. 2-3 dana.

Digitalni tisak je u današnjem poslovanju preuzeo vodeću ulogu tiska upravo zbog te tri važne osobine: brzina, količina i cijena.

U digitalnom tisku malih formata najčešće se upotrebljavaju standardne vrste i gramature papira: Kunstruck premazni papir, offset bezdrvni papir, reciklirani papiri, ali i specijalne vrste papira čija je struktura ravnija ili glađa (radi ravnomjernog nanosa boja).

Gramatura papira koja se printa je od 70 gr. – 300 gr. (opcija 350 gr.).

Najčešće se printaju materijali koji ne trebaju specijalne dorade, osim plastifikacije ili uveza (klamanje, meki uvez i dr.), jer se 100 % preciznost nemože postići, kao kod ofset tiska.

Digitalni print malih formata nije namjenjen za precizne doradne radnje, poput štancanja ili UV laka (klišea).

Bitna karakteristika za naručiti promociju u digitalnom printu je i velika mogućnost personalizacije samog materijala putem numeracije, QR koda, bar koda ili slično.

Cijena tiska promocija u digitalnom printu ovisi o: vrsti materijala/promocije koja se printa, grafičkoj pripremi, vrsti i gramaturi papira, opsegu stranica, vrsti dorade (savijanje, plastifikacija, uvez), te najviše o potrebnoj nakladi/količini.

Isplativost izrade u digitalnom printu se određuje, također prema nabrojenim elementima, te se cijene formiraju prema konkretnom upitu.

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr