Štik ili vez može se napraviti na sljedeće artikle: vezenje odjeće, vezenje tekstila, vezenje amblema, odijela, raznih odijela, kuta, vezenje na kape, majice, vezenje stolnjaka, šalova… Štikanje na kape, šešire i torbe moguće je na raznim pozicijama. Tekstil štikamo klasično ili s aplikacijama i pri tome koristimo gotovu robu.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr