Memorandum možemo definirati kao podlogu za izradu službenih dokumenata, dopisa ili računa. Najčešće sadrži logotip tvrtke sa generalnim podacima kao što su adresa, telefon, e-mail, web stranica. Ovisno o vrsti dokumenta, može sadržavati i brojeve žiro računa, banaka i sl.

Formati:

Standardni format memoranduma je A4 (210 x 297 mm), ali ukoliko se radi o nekom memorandumu za specijalnu namjenu (voucher, račun i sl.) može biti i drugih formata kao što su A5 (148,5 x 210 mm) ili American (100 x 210 mm ).

Vrsta papira:

Standardni papir za tisak memoranduma je offsetni 80 ili 90 gr/m2, te ukoliko želite nešto ekskluzivniji izgled memoranduma možete odabrati iz široke palete ekskluzivnih papira naših dobavljača npr. IgepaVelpapirPapir Internacional i drugi.

Tisak:

Tisak memoraduma možemo izvesti u različitim kombinacijama, jednostrano ili obostrano, kolor ili Pantone boje, a sve u skladu sa željama i standardima naručitelja.

Dorada:

Kod dorade memoranduma podrazumijevamo osnovno rezanje na format, blindruk tisak (slijepi tisak), folio tisak, sitotisak, i sl.

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr

Galerija