Tisak na satenske ili rips trakice za zamotavanje ili reklamiranje proizvoda.

Minimalna širina saten trake ili vezica je 10mm širine, a može biti do 50 mm.

Tiska se 1 boja ili color po želji logotip, slika, tekst i sl.

Trakice se isporučuju u roli na kolutu.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr