Blokovi za pisanje su reklamni proizvodi ili poslovna dokumentacija koja se najčešće koristi u osobnom poslovanju ili kao prigodan poslovni poklon.

Blokovi su jedan od najjeftinijih ali ujedno i najbolji promotivni proizvod svake tvrtke, a koristimo ga svakodnevno za zapisivanje određenih podataka npr. za vođenje bilješki te na njemu možemo otisnuti osnovne podatke o kompaniji, logotip i slično.

Materijal od kojeg se izrađuju  blokovi su najčešće bezdrvni papiri/offset papiri, ali i naravno nudimo i niz drugih papira po želji i potrebama klijenta, kao npr. reciklirani papir ili eko papir; papir Conqueror ili slični ekskluzivni papiri.

Blokovi se izrađuju u standardnim formatima A4, A5, A6 ili formatima po želji.

Blokovi mogu biti:

 • bez uveza, samo ljepljeni u zaglavlju sa podložnim kartonom
 • uvez spiralni u zaglavlju ili lijevo bočno
 • ljepljeni sa omotom (koji se tiska ili ne) bočno ili u zaglavlju
 • tisak crta, kocki, podataka firme, logotipa, u 1 boji ili coloru idr.

Blokovi kopirni ili kopirni NCR blokovi su:

 • kopirni radni nalog
 • kopirne otpremnice/računi/ dostavnice
 • kopirni evidencijske liste
 • NCR kopirni putni nalozi
 • NCR samokopirajući setovi raznih naslova
 • Setovi sa jednostranim ili obostranim tiskom
 • Tisak 1 ili više boja
 • Bijeli ili listovi u bojama(žuti NCR, plavi NCR, crveni NCR, zeleni NCR)
 • Dorada kopirnih blokova: perforacija, numeracija, klamanje, ljepljenje

NCR blokovi se lijepe u zaglavlju bez omota  ili se perforiraju/klamaju i lijepe zajedno sa omotom.

NCR setovi se lijepe u set 1+2, 1+1+1 i slično.

Za obije vrste blokova radimo grafički dizajn, vektorski crtamo i obrađujemo za potrebe tiska.

Cijenu blokova određuje:

 • Format
 • Vrsta materijala na kojem se vrši print 
 • Broj boja tiska
 • Potrebna količina
 • Dorada (ljepljeno sa ili bez omota)
 • Grafička priprema
 • Rok izrade

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr