Blokovi za pisanje i kopirni blokovi su reklamni proizvodi ili poslovna dokumentacija koja se najčešće koristi npr. za vođenje bilješki ili pisanje na kojem možemo otisnuti osnovne podatke za vašu tvrtku, logotip i slično. Blokovi formata A4, A5, A6 ili po želji, spiralni ili ljepljeni uvez. Kopirni NCR se najčešće ili lijepe u zaglavlju ili perforiraju i klamaju. Jedan od najjeftinijih i najboljih promotivnih proizvoda svake tvrtke, a koristimo ga svakodnevno za zapisivanje podataka.

Blokove radimo u više različitih formata, a isto tako postoje različite vrste uveza, od ljepljenog, klamanog i perforiranog, do spiralnog uveza. Izrađujemo ih većinom od bezdrvnog papira, ali i drugačije izvedbe, dok broj listova ovisi o Vašoj želji.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimalne količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr