Dimenzije tiska cerade ili banera nisu definirane, već se naručuju prema realnim uvjetima i potrebama. Cerade se tiskaju na banner PVC materijalu, sa doradnim radnjama poput porubljivanja, šivanja džepova, ugradnja ringova. Također, se mogu djelovi ili segmenti međusobno povezivati varenjem kako bi se dobio što veći format cerade ili banera.

Cerade ili baneri se montiraju na predviđena mjesta, ograde, zgrade, frekventne lokacije ili bilo gdje drugdje, kako bi se što bolje istaknuo vaš logotip, ime događaja ili usluga ili proizvod. Također, se mogu postaviti na aluminijske FM profile i pričvršćivati na bilo koju lokaciju ili visinu (ovisno o zakupu prostora). Za kvalitetan ispis cerade potrebno je da grafički vizual bude u odgovarajućem formatu, sa grafički obrađenim elementima i što više rezolucije slika.

Cijenu cerade ili banera u digitalnom printu velikih formata određuju: dimenzija, dorada, količina i montaža.

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za ostale informacije molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr