You are currently viewing Tisak na zaštitne maske

Tisak na zaštitne maske

Sitotisak je najstarija tehnika tiska koja se koristi za tisak na razne materijale kao npr. tisak na tekstil, tisak na drvo, tisak na metal, tisak na PVC podloge, tisak na keramiku, tisak na gumu ili različite promotivne artikle.

Danas se koriste jednobojni ili višebojni strojevi za sitotisak. Sitotisak se može raditi na ravnim i na zakrivljenim oblicima, te raznim vrstama materijala. Općenito sitotisak ima široku primjenu, posebno kod gotovih reklamnih ili tiskanih proizvoda.