Tisak na vrećice za vino

Tisak na vrećice za vino

Odradili smo tisak na bijele vrećice za vino.

Tisak na natron ili eko vrećice može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja. Tisak na vrećice se može vršiti na više pozicija.

Cijenu proizvoda izrađenog ili otisnutog u sitotisku ili tisak na natrpn ili eko vrećice određuje: vrsta materijala, dali materijal/promociju daje Eurotisak ili donosi klijent, količina boja, pozicije tiska, količina, pakiranje i rok izrade.