You are currently viewing Tisak na promotivne materijale i artikle

Tisak na promotivne materijale i artikle

Za potrebe četvrtog plenarnog zasjedanja SEECP-a koje se održalo u subotu, 10. lipnja 2017. u Hotelu Westin u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika Hrvatskoga sabora i obnašatelja dužnosti predsjednika Parlamentarne skupštine SEECP-a Gordana Jandrokovića smo izradili tisak promotivnih materijala i artikala.
Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.
Za informaciju o cijeni tiska molimo pošaljite konkretan upit na:
info@eurotisak.hr