Tisak na notes

Tisak na notes

Rokovnici su omiljeno sredstvo darivanja za kraj poslovne godine. Dotisak je moguće vršiti u sitotisku, foliotisku, slijepom tisku. Moguć obostrani tisak na prednju i stražnju koricu, kao i na našem ostalim primjerima.