You are currently viewing Štik amblema

Štik amblema

Štik ili vez može se napraviti na sljedeće artikle: vezenje odjeće, vezenje tekstila, vezenje amblema, odijela, ranih odijela, kuta, vezenje na kape, majice, vezenje stolnjaka, šalova,… Štikanje na kape, šešire i torbe može biti na raznim mjestima, a štikanje tekstila može biti gotovu robu, klasično ili s aplikacijama.