You are currently viewing Označivači cijene na policama, stoperi

Označivači cijene na policama, stoperi

Označivači cijene na policama, stoperi se najčešće koriste  u svakodnevnom poslovanju, te su postali prepoznatljivi znak svakog trgovačkog lanca posebno, a prema vizualnom standardu same tvrtke.
Ozbiljnim trgovačkim lancima, ali i manjim trgovinama je vrlo važan estetski izgled samog stopera i označivača cijene, te pristupaju izradi istih na visoko profesionalan način.
Stoper ili označivači cijena se također mogu izraditi u jeftinijoj varijanti od kartona.