Izrezivanje iz forexa

Izrezivanje iz forexa

Izrađujemo strojno izrezivanje iz forexa za potrebe reklame ili šablone. Prema potrebi mogući je tisak.

Forex ploče mogu biti većinom od 3 ili 5 mm, ali prema potrebi i deblje. Print se vrši tehnikom UV direktnog tiska, kako bi dugotrajno ostala kvalitete printa na mogućnost habanje ili gubitka tona boje.