You are currently viewing Blokovi za pisanje

Blokovi za pisanje

Blokovi za pisanje i kopirni blokovi su reklamni proizvodi ili poslovna dokumentacija koja se najčešće koristi npr. za vođenje bilješki ili pisanje na kojem možemo otisnuti osnovne podatke za vašu tvrtku, logotip i slično. Blokovi formata A4, A5, A6 ili po želji, spiralni ili ljepljeni uvez. Kopirni NCR se najčešće ili lijepe u zaglavlju ili perforiraju i klamaju. Jedan od najjeftinijih i najboljih promotivnih proizvoda svake tvrtke, a koristimo ga svakodnevno za zapisivanje podataka.