Alucobond kaširanje

Alucobond kaširanje

Izrada alucobond ploče za prodaju kuće.

Izrada, tisak i kaširanje folije na alucobond ploču. Alucobond je durabilan i skuplji materijal od lakših forex i kapa materijala te je postojan u vanjskim uvjetima, pa se često koristi kao reklamna ploča.

Moguća je različita primjena kao: natpisne ploče, natpisne pločice, putokazi, znakovi i ostali reklamni natpisi od različitih materijala i sukladno tome odgovarajućim tehnikama izrade.