Svjetleća reklama

Svjetleća reklama

Izradili smo novi vizual za Cat caffe. Preuređnjem prostora klijent je mijenjao i frontu svjetlećih reklama.

Vizual je printan na foliju pogodnu za svjetleće reklame, te je kaširan na bijeli pvc.