Tisak na privjeske može biti obostrani ili jednostrani, dotisak u 1 boji ili više boja.

> sitotisak na metalne privjeske
> sitotisak na PVC ili plastične privjeske
> sitotisak na spužvaste privjeske
> sitotisak na EVA privjeske
> sitotisak na gumene privjeske
> sitotisak na drvene privjeske
> sitotisak na kutije za privjeske

Cijenu proizvoda izrađenog ili otisnutog u sitotisku ili tisak na privjeske određuje: vrsta materijala, dali materijal/promociju daje Eurotisak ili donosi klijent, količina boja, pozicije tiska, količina, pakiranje i rok izrade

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimlane količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr