Izrada cjelovitog rješenja – od pripreme, tiska do dorade

Izrada cjelovitog rješenja – od pripreme, tiska do dorade

Izrada idejnog riješenja, te unificiranje svih elemenata dizajna kroz različite izvedbe tiska i dorade.

Tisak cjenika – 8 str. na preklop, 64 cm x 32 cm formata, 3x savijanje paralelno

Tisak vinske karte – 6. str. na preklop, 48 x 32 cm, 2x savijanje paralelno

Print majica – tisak zaštinog znaka na određenu poziciju, u ovom slučaju na prsa i na leđa

Tisak na kuharsku bluzu, mušku i žensku – tisak zaštinog znaka na određenu poziciju, u ovom slučaju na rame

Tisak na pregaču – tisak zaštitnog znaka na desni đep kuharske pregače

Tisak samoljepljive folije za plexi ploču – tisak vodootporne folije koja se lijepi na plexi ploču