Tisak na drvo / medijapan se dobije UV tiskom sa bijelom bojom ili full color.

Medijapan debljine 1 cm 
Print colora, slika, loga po želji
Print u kombinaciji s bijelom
Za unutarnje namjene npr. razne slike
Minimalne količine npr. u formatima: A4= 80 kom; A3= 40 kom; A2= 20 kom; A1=10 kom

Galerija

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Za minimlane količine, cijene tiska i rok isporuke molim kontaktirati na e-mail: info@eurotisak.hr