You are currently viewing A stalak B1 veličina

A stalak B1 veličina

A stalak / Stalak za papir je specijalno konstruiran reklamni stalak za ulicu i odlična street promocija.

Neizbježno je sredstvo putem kojega se obraćate široj populaciji korisnika direktno sa vašom ponudom, akcijama ili novostima. Vrlo rado se prolaznici zaustavljaju i čitaju što im to nudite. Iz tog razloga je izuzetno bitno jedinstveno grafičko oblikovanje plakata koji se umeću u A stalak. Istaknite sa na ulici gdje prolazi veliki broj potencijalnih kupaca, jer vas putem A stalka neće moći zaobići. A stalak je taj koji će zasigurno privući pažnju.

A stalak je najčešće korišten u dimenzijama A4, A3, A2, B2, A1, B1.

A stalak - Tomazin jaja  A stalak - A M Taritaš