Tisak rokovnika

Tisak rokovnika

3 years ago 0 1145

Rokovnici su omiljeno sredstvo darivanja za kraj poslovne godine. Dotisak je moguće vršiti u sitotisku, foliotisku, slijepom tisku. Moguć tisak je tisak obostrano na prednju i stražnju koricu, kao i na našem primjeru.