Tisak na papirnate ili eko vrećice

Tisak na papirnate ili eko vrećice

Tisak na papirnate ili eko vrećice može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja. Tisak na vrećice se može vršiti na više pozicija.

Cijenu proizvoda izrađenog ili otisnutog u sitotisku ili tisak na papirnate ili eko vrećice određuje: vrsta materijala, dali materijal/promociju daje Eurotisak ili donosi klijent, količina boja, pozicije tiska, količina, pakiranje i rok izrade.

Tisak na vrećice sa frkanim ili ravnim ručkama, ekluzivnije vrećice mogu imati špaga ručke, ali se moraju bušiti rupe i proces je kompliciraniji. Platnene vrećice prenose vaše vrijednosti očuvanja prirode jer ih koriste ljudi svjesni utjecaja na ekologiju. Platnena vrećica sa tiskom je idealna za dijeljenje klijentima jer se može više puta koristiti, iznimno je koristan i upotrebljavan poslovni poklon.

Dimenzije sa pletenom ili frkanom ručkom:

 • 14x7x21
 • 18x8x22
 • 22x10x31
 • 26x12x35
 • 32x12x41
 • 35x14x36
 • 45x17x48

Dimenzije sa ravnom ručkom:

 • 18x8x22
 • 22x10x28
 • 22x10x36
 • 26x17x25
 • 26x12x35
 • 32x17x27
 • 32x21x27
 • 32x16x45
 • 45x17x47

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Više...