Tisak na kutije

Tisak na kutije

Tiska na kutije može biti obostrani ili jednostrani tisak, dotisak u 1 boji ili više boja.

Tisak na kutije može biti i na više pozicija.
 sitotisak na metalne kutije
 sitotisak na PVC ili plastične kutije
 sitotisak na gumene kutije
 sitotisak na drvene kutije
 sitotisak na kutije od pleksija

Cijenu proizvoda izrađenog ili otisnutog u sitotisku  ili tisak na kutije određuje: vrsta materijala, dali materijal/promociju daje Eurotisak ili donosi klijent, količina boja, pozicije tiska, količina, pakiranje i rok izrade.

Za sve materijale koji bi se izrađivali u tisku izrađujemo kompletan grafički dizajn i pripremu za tisak, sa potrebnim digitalnim simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade.

Više...