Izrada brošure
izrada brošure

Izrada brošure

5 years ago 0 1332

Izrada brošure formata A4, u opsegu 44 stranica na 135 gr. mat papiru, te 4 stranice omota na 250 gr. mat. Brošura je tiskana obostrano u koloru, te je rađen uvez klamanjem. Namjena brošure je informativnog/internog karaktera.

Cijena izrade brošure ovisi prvenstveno o količini/nakladi,formatu, tisku boja, te samoj kompleksnosti brošure u doradi.