Sitotisak na vrećice

Sitotisak na vrećice

1 year ago 0 712
Sitotisak logotipa na papirnate vrećice u jednoj boji na mat papirne vrećice različite dimenzije. Tisak e napravljen na jednoj poziciji, a cijena izrade se povećava sa više pozicija tiska, više boja ili otiskom dodatnih vizuala. Cijena se smanjuje sa količinom. Dimenzije sa pletenom ili frkanom ručkom: 14x7x21 18x8x22 22x10x31 26x12x35 32x12x41 35x14x36 45x17x48 Dimenzije sa ravnom ručkom: 18x8x22 22x10x28 22x10x36 26x17x25 26x12x35 32x17x27 32x21x27 32x16x45 45x17x47

Vrećice i tisak na vrećice

1 year ago 0 835
Tisak na vrećice sa frkanim ili ravnim ručkama, ekluzivnije vrećice mogu imati špaga ručke, ali se moraju bušiti rupe i proces je kompliciraniji. Platnene vrećice prenose vaše vrijednosti očuvanja prirode jer ih koriste ljudi svjesni utjecaja na ekologiju. Platnena vrećica sa tiskom je idealna za dijeljenje klijentima jer se može više puta koristiti, iznimno je koristan i upotrebljavan poslovni poklon. Dimenzije sa pletenom ili frkanom ručkom: 14x7x21 18x8x22 22x10x31 26x12x35 32x12x41 35x14x36 45x17x48 Dimenzije sa ravnom ručkom: 18x8x22 22x10x28 22x10x36 26x17x25 26x12x35 32x17x27 32x21x27 32x16x45 45x17x47
memorandumi, vrecie, ariktli, kemijske

Print na memorandume, kemijske, plakate i vrećice

3 years ago 0 926

Grafički dizajn i  grafička priprema, offset tisak, digitalni tisak, tampon tisak, sitotisak, digitalni tisak, knjigoveška dorada, spiralni uvez, dio su naše ponude kojom brzo i kvalitetno nastojimo zadovoljiti  poslovne i promidžbene potrebe korisnika naših usluga, te možemo pružiti tisak na razne promotivne artikle kao tisak na memorandume, kemijske, plakate i vrećice.  

dotisak-logotip-na-papirnate-vrecice

Dotisak logotipa na papirnate vrećice

3 years ago 0 771

Dotisak logotipa na papirnate vrećice u jednoj boji na sjajne papirne vrećice. Dotisak je napravljen na jednoj poziciji tiska. Cijena izrade se povećava sa više pozicija tiska, više boja ili otiskom dodatnih vizuala. Cijena se smanjuje sa količinom.